Belgelerimiz

• EUROPEAN Vegan Belgeleri:

• GİMDES Helal Sertifikaları:

 

• ISO Belgelerimiz:

• T.C. Sağlık Bakanlığı BİYOSİDAL Ruhsatnamemiz: